งานบำรุงรักษาและสิ่งที่คุณควรคาดหวังจากการตรวจสอบการบำรุงรักษา

การตรวจสอบการบำรุงรักษาของสถานที่ของคุณจะระบุและทดสอบองค์ประกอบที่สำคัญของโปรแกรมการบำรุงรักษาของคุณ สร้างการวิเคราะห์ช่องว่าง แนะนำการดำเนินการแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงงานบำรุงรักษา และจัดเตรียมเข็มทิศสำหรับการวางแผนในอนาคตนี่คือสิ่งที่คุณควรคาดหวังจากการตรวจสอบการบำรุงรักษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยลดการทำงานล่วงเวลา งานค้างในการบำรุงรักษา และงานเอกสาร งานบำรุงรักษาเพิ่มความพร้อมใช้งาน

ของอุปกรณ์โดยลดเวลาหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุดและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ งานบำรุงรักษาและลดต้นทุนสินค้าคงคลังโดยการลดสินค้าคงคลังที่ล้าสมัยและส่วนเกินให้เหลือน้อยที่สุดงานบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระดับสินค้าคงคลังพื้นที่มาตรฐานของการสอบสวนการดำเนินการตรวจสอบการบำรุงรักษาจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรหลักในโรงงานและการบำรุงรักษาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของโปรแกรมการบำรุงรักษาแทบทุกขั้นตอน

งานที่เหมาะสมในความถี่ที่เหมาะสมโครงสร้างอุปกรณ์และลำดับ

ตั้งแต่การป้อนใบสั่งงานไปจนถึงการทำงานให้เสร็จสิ้นและการนำเครื่องมือออกไป พื้นที่ทั่วไปของการสอบสวนรวมถึงโฟลว์กระบวนการของงานบำรุงรักษา โฟลว์กระบวนการของใบสั่งงานตั้งค่าการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและงานบำรุงรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเชิงป้องกันงานบำรุงรักษา งานที่เหมาะสมในความถี่ที่เหมาะสมโครงสร้างอุปกรณ์และลำดับ ชั้นการบำรุงรักษาแบบ Lean การควบคุมสินค้าคงคลัง ชิ้นส่วน ROP สินค้า งานบำรุงรักษาคงคลังชิ้น ส่วน ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก) การจัดซื้อชิ้นส่วน CMMS งานบำรุงรักษาระบบการจัดการการบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์รายงานปัจจุบันเทียบกับรายงานที่ต้องการ ลำดับ งานค้างของใบสั่งงาน ฟังก์ชัน CMMS ที่พร้อมใช้งานและใช้งาน

การตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโดยใช้ CMMS ของคุณ การจัดลำดับความสำคัญของใบสั่งงานผู้ให้บริการตรวจสอบการบำรุงรักษาของคุณควรใช้เวลาในสถานที่สัมภาษณ์บุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้อำนวยการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ช่างเทคนิค พนักงานธุรการ และบุคลากรด้านไอที โดยปกติแล้ว งานบำรุงรักษาการสัมภาษณ์แต่ละครั้งควรใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสองสามวันจากนั้นงานบำรุงรักษา โฟลว์กระบวนการทำงานปัจจุบันจะได้รับการตรวจสอบกับทั้งทีม โดยปกติจะใช้เวลาสองสามชั่วโมง และซอฟต์แวร์ CMMS

การรับรอง มองหาการรับรองเหล่านี้ก่อนเลือกทีมของคุณ แรงงานไร้ฝีมือ

ปัจจุบันและกระบวนการที่เกี่ยวข้องจะได้รับการตรวจสอบจากทั้งหมดนี้ คุณสามารถพัฒนาและนำเสนอแผนการที่ปฏิบัติได้จริงในการนำสิ่งอำนวยความสะดวกของคุณไปข้างหน้าเพื่อการดำเนินการของคุณงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ผลลัพธ์ที่ได้คือประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การใช้เงินทุนและบุคลากรที่ดีขึ้นงานบำรุงรักษาโรงงานที่ดำเนินกิจการดีขึ้นงานบำรุงรักษาหลังคามือสมัครเล่นอาจเป็นอันตรายและมีค่าใช้จ่ายสูง หากมีข้อสงสัย ขอคำแนะนำจากช่างสำรวจหรือนำผู้เชี่ยวชาญเข้ามา

และทำงานให้เสร็จลุล่วงอย่างเหมาะสมโดยทีมบำรุงรักษาหลังคาที่ได้รับการรับรองงานบำรุงรักษา ผู้เชี่ยวชาญด้านหลังคาของแท้มักได้รับการรับรอง มองหาการรับรองเหล่านี้ก่อนเลือกทีมของคุณ งานบำรุงรักษาแรงงานไร้ฝีมือหรือตัวเลือกการแก้ไขอย่างรวดเร็วมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้นในระยะยาว อาจต้องขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหากคุณมีปล่องไฟหรือหม้อแบบเอน และวัสดุมุงหลังคาที่ผิดปกติ เช่น ตะกั่วหรือมุงจากอาจต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ https://siranun.com/

This entry was posted in งานบำรุงรักษา. Bookmark the permalink.

Comments are closed.